หนังสือที่แต่งโดย สุรศักดิ์ จินตรัตน์ 2 Results

No.TitlePublished
1การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาข้อมูลผิดปกติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวางแผนการทดลอง โดยใช้อำนาจการทดสอบ2531
2ศรัทธาของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาที่มีต่อวิชาชีพครู2528