หนังสือที่แต่งโดย วิถี พานิชพันธ์ 5 Results

No.TitlePublished
1วิถีล้านนา2548
2ผ้าและสิ่งถักทอไท2547
3เครื่องเขินในเอเชียอาคเนย์2545
4สิ่งถักทอและผ้าไท : เอกสารประกอบการสอนในกระบวนวิชา2544
5จิตรกรรมเวียงต้า = Wiang Ta murals