หนังสือที่แต่งโดย ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 11 Results

No.TitlePublished
1สถิติสำหรับงานวิศวกรรม2550
2สถิติสำหรับงานวิศวกรรม2543
3ระบบพัสดุคงคลัง2542
4การจำลองแบบปัญหา2537
5สถิติสำหรับงานวิศวกรรม2536
6ระบบพัสดุคงคลัง2534
7การจำลองแบบปัญหา2532
8ระบบพัสดุคงคลัง2530
9สถิติสำหรับงานวิศวกรรม2529
10การจำลองแบบปัญหา2529
11สถิติสำหรับงานวิศวกรรม2526