หนังสือที่แต่งโดย จักรภพ เพ็ญแข 15 Results

No.TitlePublished
1โลกทั้งใบให้ไทยเมืองเดียว2550
2ผู้ต้องหา...ชื่อว่า "สื่อ"2549
3สยามตามหาเพื่อน2548
4โลก...สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย2548
5ขอบฟ้าที่ตาเห็น2547
6ชำเราชาวอิรัก2547
7ทะเลทรายกับสายหมอก2547
8พันธมิตรหรือพันธมาร2546
9ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ)2545
10สงครามสุดท้าย? เมื่อมหาอำนาจจัดระเบียบโลก2544
11ผ่าแผนนรกระฟ้า2544
12รายการเหตุบ้านการเมือง เรื่อง ขอทาน : ภาพแห่งเมตตาธรรม [วีดิทัศน์]2539
13รายการเหตุบ้านการเมือง ตอน ตัวแปรการเมือง [วีดิทัศน์]2539
14รายการเหตุบ้านการเมือง ตอน เสรีภาพสื่อมวลชน : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2539 [วีดิทัศน์]2539
15รายการเหตุบ้านการเมือง ตอน คืนชีวิตให้ต้นไม้ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2539 [วีดิทัศน์]2539