หนังสือที่แต่งโดย สมชาย โอสุวรรณ 3 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม/ดีบุกสำหรับโพรเพนดีไฮโดรจีเนชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์2540
2การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเงินบนโคบอลท์ออกไซด์ สำหรับควบคุมไอเสียรถยนต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Development of cobalt oxide supported silver catalyst for vehicle exhuast control2539
3จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี2532