หนังสือที่แต่งโดย Pradit Rangsaritkun 3 Results

No.TitlePublished
1A Research Report on Deterget = รายงานการศึกษาวิจัย ผงซักฟอก1977
2การผลิตและการค้าอาหารสัตว์ = Production and Trade of Animal Feed1974
3การผลิตและการค้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม = Production and Trade of Oil Palm and Palm Oil1974