หนังสือที่แต่งโดย สวัสดิ์ แสงบางปลา 6 Results

No.TitlePublished
1จากทฤษฎีชีวิตสู่วิถีปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์หมื่นล้าน2552
2ภาษาคอมพิวเตอร์ FORTRAN 42527
3ภาษาคอมพิวเตอร์ : FORTRAN IV2527
4ภาษาคอมพิวเตอร์ : FORTRAN IV solution2527
5ภาษาคอมพิวเตอร์ FORTRAN IV2523
6ตำราเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ภาษา FORTRAN IV2518