หนังสือที่แต่งโดย กฤษดา วิศวธีรานนท์ 22 Results

No.TitlePublished
1การควบคุมซีเควนซ์และ PLC2546
2[อินเวอร์เตอร์] = Inverter : หลักการทำงานและเทคนิคการใช้งาน2536
3PC ตัวควบคุมซีเคว้นซ์ : หลักการทำงานและการประยุกต์2534
4รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวรจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการ ข้อมูล2533
5ไมโครโปรเซสเซอร์2532
6การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม : ตัวควบคุมที่โปรแกรมได้ = Industrial Electronics; Programmable controller2532
7ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย2531
8การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย = Development of microprocessor based elevator controller2531
9เรียน/เล่น/ใช้ ไอซีดิจิตอล2530
10หลักการทำงานและเทคนิคการใช้งานออสซิลโลสโคป2530
11การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม2528
12หลักการต่อวงจรเครื่องขยายเสียง2527
13วงจรซีเคว็นซ์เบื้องต้น2527
14วงจรซีเคว็นซ์เบื้องต้น2526
15การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ 80802525
16การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เชิงเลขที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการ2525
17ซีเคว็นซ์คอนโทรล2524
18วงจรชีเคว็นซ์เบื้องต้น2524
19ไมโครโปรเซสเซอร์2524
20เทคนิคการต่อเครื่องขยายเสียง2524
21Relay sequence2523
22วงจรซีเคว็นซ์เบื้องต้น2522