หนังสือที่แต่งโดย ยุค ศรีอาริยะ 20 Results

No.TitlePublished
1บูรพาภิวัฒน์ สู่การอภิวัฒน์โลก อภิวัฒน์ไทย2557
2รื้อราก...ประวัติศาสตร์สยาม2555
3ทฤษฎีเคออส ฤาจะถึงกาลกลียุค2553
4วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์: สงครามครั้งสุดท้ายและการเมืองใหม่2552
5วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ : สงครามครั้งสุดท้าย & การเมืองใหม่2552
6เต๋าแห่งสังคมศาสตร์ : รื้อรากวัฒนธรรมตะวันตกด้วยทฤษฎีระบบโลกและแนวคิดฟิสิกส์ใหม่2551
7ภูมิปัญญาตะวันออก ฝ่ามรสุมโลกาภิวัตน์2548
8คลื่นปฏิวัติโลกใหม่สู่อารยธรรมไร้พรมแดน2548
9สหัสวรรษแห่งสงคราม : มรรควิธีวิเคราะห์โลกแบบบูรณาการ2546
10วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่2546
11ภูมิปัญญาบูรณาการ2545
12อนาคตศาสตร์ โลกหลัง 11 กันยา 20012545
13ภูมิปัญญาบูรณาการ2545
14ถล่มศูนย์ทุนนิยมโลก2544
15วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่2544
16ภูมิปัญญาบูรณาการ2542
17มายาโลกาภิวัตน์2541
18โลกาวิวัฒน์ 20002539
19Global vision : สู่กระแสกระบวนทัศน์ใหม่2539
20โลกาวิวัฒน์ 20002537