หนังสือที่แต่งโดย Feather, G. A 2 Results

No.TitlePublished
1Soil Fertility Seminar, Department of Agriculture, March 11-13, 19631963
2Crop Distribution by Changwads, Thailand, (B.E. 2502), 19591961