หนังสือที่แต่งโดย Direk Jayanama 5 Results

No.TitlePublished
1Thailand and World War II2008
2Buddhism and Freedom = พระพุทธศาสนากับอิสรภาพ1968
3International Relations, Part I1966
4International Relations, Part II = ความสัมพันธ์ต่างประเทศ1966
5Thai Marriage Customs - A Chapter from "Aspects and Facets of Thailand"1958