หนังสือที่แต่งโดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ 9 Results

No.TitlePublished
1การวิจัยดำเนินงาน2548
2การวิจัยดำเนินงาน2544
3การวิจัยดำเนินงาน2542
4การวิจัยดำเนินงาน2540
5การวิจัยดำเนินงาน2539
6การวิจัยดำเนินงาน2530
7การศึกษาการทำงาน2527
8การวิจัยดำเนินงาน2527
9การวิจัยดำเนินงาน2522