Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย อนันต์ ประภาโส

10 Results

No.TitlePublished
1ทฤษฎีสี2558
2วาดเส้นดอกไม้2554
3วาดสีน้ำง่ายๆ สไตล์ครูอุ๋ย : ผลไม้2553
4วาดเส้นพื้นฐาน2553
5การวาดภาพสีน้ำมัน ฉบับกระเป๋า2550
6วาดเส้นภาพคนเหมือน2549
7วาดเส้นภาพคนเต็มตัว2549
8การศึกษาเกณฑ์การสร้างตำราเรียนวิชาวัสดุและเทคนิคศิลปะสำหรับโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ2543
9วาดเส้น (ฉบับปรับปรุง)2542
10วาดเส้น2537