Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ

11 Results

No.TitlePublished
1สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชน2550
2สู่เส้นทางปฏิรูป : กฎหมายประกันสังคม2549
3สิทธิแรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์พัฒนา : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2548
4เหลียวหลังแลหน้า : วิกฤตการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ2548
5จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี ...2544
6โครงการเงินกู้ต่างประเทศกับวิกฤตแรงงานไทย : รายงานการศึกษา2544
7โครงสร้างองค์กรแรงงานและไตรภาคีในประเทศไทย : รายงานการศึกษา2543
8ขบวนการสหภาพแรงงานไทย จาก รสช. ถึงยุค IMF2542
9โครงสร้างสหภาพแรงงานและองค์กรไตรภาคีในประเทศไทย : รายงานการศึกษา2539
10โครงสร้างองค์กรแรงงานในประเทศไทย : รายงานการศึกษา2537
11รายงานการศึกษาเบื้องต้นเรื่อง ความตายและความเจ็บป่วยของคนงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน2537