หนังสือที่แต่งโดย Pote Sarasin 9 Results

No.TitlePublished
1Inaugural Address by H.E. Pote Sarasin, Deputy Prime Minister and Minister of National Development, from National Seminar on Land Problems and Policies in Thailand, 9-13 February 19701970
2Thailand: The Key to Business in Southeast Asia1968
3Collection of Addresses on Industrial Development in Thailand1966
4An Address on Industrial Development Policy1965
5A Lecture on Students' Role in the National Development = ปาฐกถาบทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาประเทศ1965
6Group Defensive Security, from Commenorative Publication Honoring Prince Wan's 72nd Birthday = การป้องกันร่วมกัน จากชุมนุมนิพนธ์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์1963
7Report on SEATO 1960-611961
8SEATO Report 1962-1963
9SEATO Report 1961-1962