Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

31 Results

No.TitlePublished
1กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 22557
2คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 42557
3กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 32555
4คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา2553
5กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 12553
6คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป2551
7คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 42551
8กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 22550
9คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12549
10คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา2548
11คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12546
12ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา 136 ถึงมาตรา 205)2546
13คำถามและแนวคำตอบ : กฎหมายอาญา2545
14คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา2544
15คำอธิบาย หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา2544
16คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12544
17คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา2543
18ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด : ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา 136 ถึงมาตรา 205)2543
19คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด2542
20คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญาภาค 12541
21ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา 136 ถึงมาตรา 205)2541
22คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12540
23คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12538
24รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกากฎหมายอาญาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์2537
25คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12536
26รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกากฎหมายอาญาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์2536
27คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12533
28รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกากฎหมายอาญาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์2533
29คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12531
30คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12529
31คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 12528