หนังสือที่แต่งโดย ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 3 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาเชิงนโยบายต่อการพัฒนาวิศวศึกษาของไทย : รายงาน = Policy study for engineering education development in Thailand2550
2การเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา การอบรมลักษณะผู้นำแก่ผู้นำท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2548
3โครงการวิจัยด้านพาณิชยนาวีเรื่อง การก่อสร้างอู่เรือ2529