หนังสือที่แต่งโดย สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 16 Results

No.TitlePublished
1นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 52554
2นาฏยศิลป์พม่า2553
3นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 92549
4วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-24772547
5หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์2547
6โรงละคร : แนวคิดในการออกแบบ2546
7นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5 : รายงานวิจัย2546
8นาฏศิลป์รัชกาลที่ 52544
9นาฏยศิลป์อินโดนีเซีย2544
10นาฏยศิลป์ปริทรรศน์2543
11วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-24772543
12ปรีชาญาณสยาม : วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-24772542
13วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477 : รายงานการวิจัย2541
14ลิเก2539
15ลิเก2522
16บรรยายพิเศษ ตอน สัมภาษณ์ทางลึก [วีดิทัศน์]