หนังสือที่แต่งโดย ผ่องพรรณ ลวนานนท์ 6 Results

No.TitlePublished
1การบริหารงานห้องสมุด / ศูนย์สารนิเทศ : เอกสารคำสอน2551
2รายงานผลการสำรวจการให้บริการและความต้องการให้ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ฯ ปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ2547
3การสื่อสารในงานสารนิเทศ2547
4การสื่อสารในงานสารนิเทศ2547
5การสื่อสารในงานสารนิเทศ2545
6แผนการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ฉบับย่อพิมพ์ครั้งที่ 10 : การสร้างเลขหมู่และวิธีใช้2523