หนังสือที่แต่งโดย ล.เสถียรสุต 2 Results

No.TitlePublished
1การพ้นทุกข์ของมหายาน2539
2ประวัติแนวคิดมหายาน2519