หนังสือที่แต่งโดย ดรุณ โสตถิพันธ์ 2 Results

No.TitlePublished
1ปัญหาความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าพนักงานตำรวจกับการสอบสวนคดีอาญา2535
2รวมกฎหมายพนักงานสอบสวนและข้าราชการตำรวจ2515