หนังสือที่แต่งโดย ฤดีรื่น เริงรณอาษา 2 Results

No.TitlePublished
1วิถีทางการส่งออก ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527
2วิถีทางการส่งออก บราเซียร์ ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527