หนังสือที่แต่งโดย อัญชนา วิทยาธรรมธัช 3 Results

No.TitlePublished
1เขตการค้าเสรี AFTA-CER : นัยสำคัญต่อไทย2543
2วิถีทางการส่งออก น้ำตาลทราย ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527
3วิถีทางการส่งออก กากน้ำตาล ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527