หนังสือที่แต่งโดย สุรภี คุปตารักษ์ 3 Results

No.TitlePublished
1อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป2525
2อุตสาหกรรมน้ำมันพืช2522
3อุตสาหกรรมนมสดและนมคืนรูป2522