หนังสือที่แต่งโดย ลักษณา ตันติยมาศ 5 Results

No.TitlePublished
1รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์2527
2รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมเซลโลกรีต2527
3รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จ2525
4อุตสาหกรรมแผ่นเซลโลกรีต2522
5อุตสาหกรรมสตรามิตบอร์ด (แผ่นอัดฟาง)2522