หนังสือที่แต่งโดย กาญจนา แจ่มปรีชา 2 Results

No.TitlePublished
1วิถีทางการส่งออก เครื่องใช้ทำด้วยไม้ ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527
2วิถีทางการส่งออก แผงวงจรไฟฟ้า ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527