หนังสือที่แต่งโดย นวลทิพย์ ควกุล 7 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Industrial economics2530
2หลักเศรษฐศาสตร์ 2 : มหเศรษฐศาสตร์2528
3เศรษฐศาสตร์การศึกษา = (The Economics of Education)2527
4เศรษฐศาสตร์การศึกษา2527
5เศรษฐศาสตร์การศึกษา = the economics of education2527
6จุลเศรษฐศาสตร์2524
7บทบาทของตลาดทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย2517