หนังสือที่แต่งโดย จันทนี จงนิตยกาล 11 Results

No.TitlePublished
1รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป2528
2อุตสาหกรรมเคมีพื้นฐาน โซดาไฟ กรดเกลือ และคลอรีน2527
3อุตสาหกรรมเคมีพื้นฐาน กรดกำมะถัน2527
4อุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ2527
5รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมสี = Paint industry2525
6รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตฟีวีซี (PVC industry)2525
7รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมแคลเซี่ยมคาร์ไบด์2525
8รายงานการศึกษา อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์2525
9อุตสาหกรรมเคมีพื้นฐาน กรดกำมะถัน2524
10อุตสาหกรรมเคมีพื้นฐาน โซดาไฟ2524
11อุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ2524