หนังสือที่แต่งโดย ลิขิต แดดภู่ 5 Results

No.TitlePublished
1อุตสาหกรรมน้ำมันละหุ่ง2525
2อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม2525
3อุตสาหกรรมน้ำมันพืชสำเร็จรูปเพื่อการบริโภค2524
4อุตสาหกรรมนมสดและนมคืนรูป2524
5อุตสาหกรรมนมข้นหวานและนมข้นไม่หวาน2524