หนังสือที่แต่งโดย มาลี โชคล้ำเลิศ 2 Results

No.TitlePublished
1วิถีทางการส่งออก ถั่วเขียวผิวดำ ปี 2525/26 และแนวโน้มปี 2526/272527
2วิถีทางการส่งออก ถั่วเขียวผิวมัน ปี 2525/26 และแนวโน้ม ปี 2526/272527