หนังสือที่แต่งโดย ภาศินี ปริสุทธิญาณ 2 Results

No.TitlePublished
1วิถีทางการส่งออก รองเท้า ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527
2วิถีทางการส่งออก ใบยาสูบ ปี 2525/26 และแนวโน้ม ปี 2526/272527