หนังสือที่แต่งโดย สากล อุไรกุล 6 Results

No.TitlePublished
1อุตสาหกรรมไก่เนื้อ2527
2สถานการณ์ประมงทะเล ปลาเป็ด ปลาป่น2526
3สถานการณ์ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง2526
4ภาวะการผลิต และการตลาดสุกร2524
5ไก่เนื้อ ปัญหาและมาตรการแก้ไข2524
6ภาวะการผลิต การตลาดสุกรและข้อคิดเห็น2521