หนังสือที่แต่งโดย อรรถไกวัลวที, หลวง 2 Results

No.TitlePublished
1ระบบอัยการ และ ศาลทหาร2510
2รายงานการบริหารทั่วไปและระบบวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น2505