หนังสือที่แต่งโดย แมนเดล, เออร์เนสต์ 4 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น = From class society to communism : an introduction to Marxism2559
2เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น = From class society to communism ; an introduction to Marxism2528
3เศรษฐศาสตร์มาร์กซิสม์ = From class society to communism : an introduction to Marxism2524
4หลักเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์เบื้องต้น = An introduction to Marxist economic theory2518