หนังสือที่แต่งโดย วราภรณ์ แก้วคราม 2 Results

No.TitlePublished
1รายงานผลการศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด จังหวัดพิจิตร2530
2รายงานผลการศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ2528