หนังสือที่แต่งโดย โสภณ ชมชาญ 3 Results

No.TitlePublished
1ความขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดิน : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2548
2หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดการพัฒนาที่ดิน เรื่อง การจัดการดินเพื่อการเกษตร : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2530
3ทุ่งกุลาร้องไห้ ภาค 1 : ข้อมูลเบื้องต้นและการวางแผนการใช้ที่ดิน2521