หนังสือที่แต่งโดย ขนิษฐา มีศุข 3 Results

No.TitlePublished
1การประมาณข้อมูลผลิตภัณฑ์ประชาชาติของไทยเป็นรายเดือน และรายไตรมาส2523
2ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน2523
3นโยบายราคาและรายได้กับดัชนีปรับราคาโดยอัตโนมัติ2523