หนังสือที่แต่งโดย สุริยานุวัตร, พระยา 4 Results

No.TitlePublished
1ทรัพย์ศาสตร์2547
2เศรษฐกิจการเมือง = Political economy หรือเศรษฐวิทยา เล่ม 32519
3ทรัพย์ศาสตร์2518
4ธนาคารแห่งชาติ2479