หนังสือที่แต่งโดย ชลาลัย จิวาศักดิ์อภิมาศ 2 Results

No.TitlePublished
1การเปรียบเทียบอัตราค่าครองชีพระหว่างภาคในประเทศไทย และ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคในครัวเรือนคนงานไร้ฝีมือต่ออัตราค่าจ้างแรงงานไร้ผีมือ2523
2การเปลี่ยนแปลงของราคาต่อการกระจายรายได้ของครัวเรือนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ2523