หนังสือที่แต่งโดย ฮัตเจสสัน, เจ. เอฟ 3 Results

No.TitlePublished
1ลัทธิเศรษฐกิจ2523
2ลัทธิเศรษฐกิจ2518
3ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ : คำสอนชั้นปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 24782493