หนังสือที่แต่งโดย ชวี เกาชวัต 6 Results

No.TitlePublished
1ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป2523
2เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบื้องต้น (เศรษฐ. 212)2521
3ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป : เอกสารประกอบคำบรรยายเรียบเรียงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย2520
4ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป2519
5เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสหกรณ์
6สภาพพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศไทย