หนังสือที่แต่งโดย ดิลกฤทธิ์ กฤดากร, ม.จ 2 Results

No.TitlePublished
1รายงานการไปเยี่ยมดินแดนในภาวะทรัสตี ในอาฟริกาตะวันออก2501
2ตอนหนึ่งของรายงานการเดินทางเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนดินแดน ในภาวะทรัสตีในแอฟริกาตะวันออก2496