หนังสือที่แต่งโดย พรชัย ตระกูลวรานนท์ 2 Results

No.TitlePublished
1ทุนทางสังคม และแบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในประเทศไทย2549
2บรรณนิทัศน์เอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2424-พ.ศ. 24752527