หนังสือที่แต่งโดย สายหยุด เกิดผล 6 Results

No.TitlePublished
1พคท. หายไปไหน?2554
2ชีวิตนี้ มีค่ายิ่ง2549
3ทหารพูด2521
4อนาคตของไทย ยุทธศาสตร์เพื่อการดำรงอยู่ของชาติ2520
5ยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดของชาติ2519
6อนาคตของไทย2518