หนังสือที่แต่งโดย การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางของรัฐศาสตร์ไทย (2527 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2 Results

No.TitlePublished
1ทิศทางของรัฐศาสตร์ไทย : การสัมมนา 27-28 ก.พ. 27 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ2528
2ทิศทางของรัฐศาสตร์ไทย : การสัมมนา 27-28 ก.พ. 27 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ2527