หนังสือที่แต่งโดย พาย, ลูเชียน ดับบลิว 3 Results

No.TitlePublished
1การบริหารงานบุคคลสำหรับโครงสร้างของรัฐ = Personnel administration for state building2522
2การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการเมือง = An analytic study aspects of political development2521
3จีนสามยุค = China : An Introduction2519