หนังสือที่แต่งโดย กมล ชาญเลขา 3 Results

No.TitlePublished
1โภชนเศรษฐศาสตร์2527
2สารภี : รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของชุมชนบทแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย2511
3รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจตอของประชาชนในเขตพัฒนาอำเภอภาคใต้