หนังสือที่แต่งโดย ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ 2 Results

No.TitlePublished
1คู่มือสอบสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ2521
2แผนพัฒนาระดับจังหวัด การศึกษาวิเคราะห์เชิงรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการปฏิบัติตามแผน และปัญหาต่าง ๆ2517