หนังสือที่แต่งโดย กอบกุล ภู่ธราภรณ์ 4 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฏรที่อยู่ในนิคมจัดสรรใหม่ ของโครงสร้างเขื่อนต่าง ๆ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี และเขื่อนลำปาง จังหวัดกาฬสินธ์2528
2ป่าฟืนชุมชนสำหรับหมู่บ้าน2526
3สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้บุกรุกที่ดินป่าสงวนในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช2520
4ขอบข่ายตลาดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2518