หนังสือที่แต่งโดย สมชัย รักวิจิตร 8 Results

No.TitlePublished
1กวนอิมโปรดสัตว์2540
2ทัศนคติและการคาดหวังในสังคมไทย2525
3ความคิด ดร.สมชัย2522
4สงครามขยายเขตในเอเซียอาคเนย์และยุทธศาสตร์ เพื่อความอยู่รอดของชาติ2522
5วิเคราะห์ความขัดแย้งจีน-โซเวียตกับสงครามไม่ประกาศในอินโดจีน2522
6ดร.สมชัย ตอบคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ2521
7การศึกษาพิจารณาเยาวชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย2514
8ความเป็นผู้นำในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย2514